سبد سفارشات شما


نام کالا قیمت تعداد حذف

دو شاخه آذران کد201


کد 201- فروش فقط بصورت کارتنی-تعداد در یک کارتن 1200 عدد
قيمت 6300ریال

دو شاخه آذران کد201
دو شاخه آذران کد201

میله ها به قطر 4 میلیمتر از آلیاژ برنج

قابل استفاده در جریانهای پایین ، حد اکثر تا دو ونیم آمپر

دوشاخه آذرین ال کد 206
قیمت : 6100 ریال
دوشاخه آذران ال کد 205
قیمت : 6100 ریال
دوشاخه آذرین کد 202
قیمت : 6300 ریال
دو شاخه آذران کد201
قیمت : 6300 ریال
طرح و اجرا توسط بیزنا | طراحی قالب مهدی نت