سبد سفارشات شما


نام کالا قیمت تعداد حذف

هواكش صنعتي تاسيساتي


هواكش صنعتي تاسيساتي سايز 30 موتور سبك 5 پروانه 1400 دور زاويه پروانه منحصر بفرد ديگر سايزهاي موجود در اين گروه هواکش صنعتي تاسيساتي سايز30موتور سبك5پروانه 1400 دور قابل عرضه در سايزهاي40- 74500تومان*سايز 50 – 138500 تومان* سايز 60 – 169500 تومان تكفاز داراي نشان استاندارد و 1 سال ضمانت
قيمت 0ریال

هواكش صنعتي تاسيساتي
هواكش صنعتي تاسيساتي
الكتروفن:سازنده برتر هواكشهاي خانگي و صنعتي در كشور
ديگر محصولات در گروه صنعتي


هواکش صنعتي سايز 30 موتور سبك4پروانه آهن 1400 دورتكفاز

قابل عرضه در سايزهاي35- 60500تومان*سايز 40- 63000تومان *سايز 45- 65000تومان

سايز 50 68000 تومان* سايز 60 80000 تومان

 

 

  58500 

هواکش صنعتي سايز 30 موتور سبك4پروانه استيل 1400 دورتكفاز

قابل عرضه در سايزهاي35-63500تومان*سايز 40- 66000تومان *سايز 45- 73000تومان

سايز 50 76000 تومان* سايز 60 87000 تومان

 

 

61000

 

 هواکش صنعتي سايز 30 موتور سبك6پروانه آهن 1400 دورتكفاز

قابل عرضه در سايزهاي35- 77500تومان*سايز 40- 80000تومان *سايز 45- 87000تومان

سايز 50 90000 تومان* سايز 60 106000 تومان* سايز70 - 123000 تومان

 

76000

هواکش صنعتي سايز 30 موتور سبك6پروانه استيل 1400 دورتكفاز

قابل عرضه در سايزهاي35- 80000تومان*سايز 40- 81000تومان *سايز 45- 90000تومان

سايز 50 99000 تومان* سايز 60 116000 تومان* سايز70 - 135000 تومان

 

 

78000

 

هواکش صنعتي سايز30موتور سنگين4پروانه آهن 1400 دورايندولايي

قابل عرضه در سايزهاي35- 81500تومان*سايز 40- 83000تومان *سايز 45- 99000تومان

سايز 50 106000 تومان* سايز 60 113000 تومان تكفازوسه فاز

 

80000

 

هواکش صنعتي سايز30موتور سنگين4پروانه آهن2800دورايندولايي

قابل عرضه در سايزهاي35- 103000تومان*سايز 40- 108000تومان تكفاز وسه فاز

 

 

100000

 

هواکش صنعتي سايز30موتور سنگين4پروانه استيل 1400 ايندولايي

قابل عرضه در سايزهاي35- 85000تومان*سايز 40- 88000تومان *سايز 45- 109000تومان

سايز 50 113000 تومان* سايز 60 120000 تومان تكفازوسه فاز

 

 

83000

 

هواکش صنعتي سايز30موتور سنگين4پروانه استيل 2800 ايندولايي

قابل عرضه در سايزهاي35- 115000تومان*سايز 40  120000 تومان

داراي قدرت تهويه فوق العاده

قابل استفاده در محيطهاي آزمايشگاهي و اسيدي

 

110000

 

هواکش صنعتي سايز30موتور سنگين6پروانه ايليكايي 1400 دور

قابل عرضه در سايزهاي35- 92000تومان*سايز 40- 98000تومان *سايز 45- 119000تومان

سايز 50 124000 تومان* سايز 60 138500 تومان تكفاز-

قابل تبديل به نوع ضد آب * زاويه پروانه منحصر بفرد*

 

88000

هواکش صنعتي تاسيساتي سايز30موتور سبك5پروانه 1400 دور

قابل عرضه در سايزهاي40- 74500تومان*سايز 50 138500 تومان*

 سايز 60 169500 تومان تكفاز

 

 66500

 

طرح و اجرا توسط بیزنا | طراحی قالب مهدی نت